Заявете своето участие и място на Конферецията чрез формата за регистрация по-долу.

Ранна регистрация до 1.09.2021 г 

Бизнес конференция и Нетуъркинг в областта на логистиката, Научна конференция

Такса за индивидуален участник без доклад: 70 лв 

Такса за учени, докторанти и студенти с един доклад: 75 лв

Такса за учени, докторанти и студенти с два доклада: 100 лв

Такса за представители на юридически лица* без презентация: 150 лв

Такса за представители на юридически лица* с презентация: 250 лв**

Регистрация след 30.09.2021 г 

Бизнес конференция и Нетуъркинг в областта на логистиката, Научна конференция

Такса за индивидуален участник без доклад: 90 лв 

Такса за учени, докторанти и студенти с един доклад: 95 лв

Такса за учени, докторанти и студенти с два доклада: 125 лв

Такса за представители на юридически лица* без презентация: 180 лв

Такса за представители на юридически лица* с презентация: 310 лв**

За индивидуални членове на БАЛ, както и за всички студенти, докторанти и преподаватели от УНСС участието е без такса за всички дни на Конференцията.
Представители на компании-членове на БАЛ се възползват от 25% отстъпка от таксите за участие.

Такси за групово участие от една фирма или организация:
при втори участник – 10% отстъпка от таксата;
при трети и повече участници – 20% отстъпка от таксата.

** Плюс поставяне на логото на сайта на конференцията, катедрата и БАЛ и допълнително един участник без такса.

*** Плюс поставяне на логото на сайта на конференцията, катедрата и БАЛ, фирмени брошури в папките на участниците и допълнително двама участника без такса.

Всички посочени суми са с включен ДДС.

 

Таксата включва:

участие във всички сесии в съответния ден на Конференцията


Данни за извършване на плащане

Всички индивидуални участници, които НЕ са учени, докторанти и студенти, както и представители на бизнеса извършват плащане по сметка на БАЛ:

Сдружение „Българска асоциация по логистика“

IBAN: BG 87 BPBI 7942 10 18825701

Банка: Юробанк България АД

Валута: BGN

BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане: Такса участие в Конференция 2021

Всички индивидуални участници, които са учени, докторанти и студенти от други висши училища извършват плащане по сметка на УНСС:

Университет за национално и световно стопанство

IBAN: ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ

Валута: BGN

BIC: BNBGBGSD

Основание за плащане: Такса участие в Логистична конференция 2021

Форма за регистрация