Заявете своето участие и място на Конферецията чрез формата за регистрация по-долу.

Ранна регистрация до 1.10.2023 г 

Бизнес конференция и Научна конференция

Такса за индивидуален участник без доклад: 80 лв.

Такса за учени, докторанти и студенти с един доклад: 85 лв.

Такса за учени, докторанти и студенти с два доклада: 125 лв.

Такса за представители на юридически лица* без презентация: 180 лв.

Такса за представители на юридически лица* с презентация/ участие в дискусионен панел: 320 лв. **

Такса за представители на юридически лица* с презентация/ участие в дискусионен панел и собствен рекламен щанд: 400 лв. ***

Регистрация до 01.11.2023 г. 

Бизнес конференция и Научна конференция

Такса за индивидуален участник без доклад: 100 лв.

Такса за учени, докторанти и студенти с един доклад: 110 лв.

Такса за учени, докторанти и студенти с два доклада: 150 лв.

Такса за представители на юридически лица* без презентация: 225 лв.

Такса за представители на юридически лица* с презентация/ участие в дискусионен панел: 400 лв. **

Такса за представители на юридически лица* с презентация/ участие в дискусионен панел и собствен рекламен щанд: 500 лв. ***

За индивидуални членове на БАЛ, както и за всички студенти, докторанти и преподаватели от УНСС участието е без такса за всички дни на Конференцията.
Представители на компании-членове на БАЛ се възползват от 25% отстъпка от таксите за участие.

Такси за групово участие от една фирма или организация:
при втори участник – 10% отстъпка от таксата;
при трети и повече участници – 20% отстъпка от таксата.

** Плюс поставяне на логото на сайта на конференцията, катедрата и БАЛ и допълнително един участник без такса.

*** Плюс поставяне на логото на сайта на конференцията, катедрата и БАЛ, фирмени брошури в папките на участниците и допълнително двама участника без такса.

Всички посочени суми са с включен ДДС.

 

Таксата включва:

участие във всички сесии, сертификат за участие, кафе паузи, обяд


Данни за извършване на плащане

Всички индивидуални участници, които НЕ са учени, докторанти и студенти, както и представители на бизнеса извършват плащане по сметка на БАЛ:

Сдружение „Българска асоциация по логистика“

IBAN: BG 87 BPBI 7942 10 18825701

Банка: Юробанк България АД

Валута: BGN

BIC: BPBIBGSF

Основание за плащане: Такса участие в Конференция 2023

Всички индивидуални участници, които са учени, докторанти и студенти от други висши училища извършват плащане по сметка на УНСС:

Университет за национално и световно стопанство

IBAN: ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ

Валута: BGN

BIC: BNBGBGSD

Основание за плащане: Такса участие в Логистична конференция 2023

Форма за регистрация

Учени, докторанти и студенти, участващи с доклади се регистрират на тази страница.
Участници без доклади попълват формата за регистрация.

 

    Желая да имам собствен рекламен щанд