За конференцията

 

Участвайте на Третата научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките

 

На Конференцията по логистика и управление на веригата на доставките са
поканени всички, които са част или биха искали да бъдат част от общността на професионалистите по логистика в България и се интересуват от нея!

 

Основната цел на конференцията е да предостави форум за дискутиране на възможностите, предизвикателствата и тенденциите в развитието на логистиката и управлението на веригата на доставките (Л&УВД) в бизнеса, науката и образованието.

 

Защо да участвам?

Конференцията предоставя форум за:

- представяне на практически опит, добри практики и казуси от страна на мениджъри и консултанти по Л&УВД, представители на водещи компании в света и у нас;
- представяне на резултати от изследвания в областта на Л&УВД и разкритите от тях предизвикателства пред бизнеса, науката, образованието;
- стимулиране на сътрудничеството в областта на Л&УВД между представители на бизнеса, учени, преподаватели и студенти.

 

Къде и кога?

Конференцията ще се проведе на 7 и 8 ноември 2023 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

 

За кого е предназначена конференцията?

- мениджъри на фирми и практикуващи професионалисти;
- преподаватели от висши икономически училища;
- изследователи в областта на Л&УВД;
- консултанти по Л&УВД;
- докторанти и студенти – магистри и бакалаври‚ специализиращи или проявяващи интерес към Л&УВД.

 

Присъединете се към Третата научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките сега! Очакваме ви!

Полезна информация

Информация за пълната програма и всички събития в нея за двата дни на конференцията

Информация за сроковете за регистрация и таксите за участие

Организатори

 

Спонсори и партньори

Генерален спонсор
Генерален спонсор
Златен спонсор
Златен спонсор
Златен спонсор
Златен спонсор
Спонсор
Спонсор
Спонсор
Спонсор
Спонсор
Спонсор

До началото на конференцията остават

ДНИ
ЧАСА
МИН
СЕК